Olgu Sunumu

Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Akut Karın Kliniği: Spontan İntra-abdominal Kanama

10.4274/haseki.43534

  • Fatih Dal
  • Hasan Ökmen
  • Turgay Erginel
  • Meltem Küçük Yılmaz
  • Önder Akkuş
  • Serkan Sarı

Gönderim Tarihi: 29.01.2017 Kabul Tarihi: 14.08.2017 Med Bull Haseki 2017;55(4):315-318

Warfarin, yaygın olarak tromboembolik durumların tedavi ve profilaksisinde kullanılan oral antikoagülan bir ajandır. En önemli yan etkisi kanamadır. Çoğu deri altı veya kas dokusu içine olan, spontan minör kanamalar olup, antikoagülanın dozu azaltılarak tedavi edilebilir. Klinikte nadiren mortalite riski yüksek, spontan majör kanamalar görülebilir. Tedavide, orta düzey grup olarak tanımladığımız; hemodinamik olarak olarak stabil, majör intra-abdominal kanamalarda, başlangıç tedavisi öncelikli olarak konservatif yaklaşımdır. Ancak hemodinamik olarak stabil olmayan, başlangıç koservatif tedaviye rağmen, devam eden aktif hemoraji, jeneralize peritonit, obstrüksiyon, akut karın olgularında, intestinal iskemi düşünülen ve perforasyon saptanan durumlarda cerrahi girişim gerekmektedir. Bu yazımızda, kontrol edilemeyen warfarin kullanımıyla ortaya çıkan nadir bir akut karın ve spontan intra-abdominal kanamayı ve yeni bir sınıflama gerekliliğini sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Warfarin,akut karın,hemoraji

Tam Metin (İngilizce)