Olgu Sunumu

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Nedeni: Brunner Bezi Hamartomu

10.4274/haseki.72692

  • Mehmet Uluşahin
  • Etem Alhan
  • Mehmet Arif Usta

Gönderim Tarihi: 01.07.2017 Kabul Tarihi: 02.10.2017 Med Bull Haseki 2018;56(2):158-161

Brunner bezi hamartomu submukozal yerleşimli olan, nadir görülen benign bir durumdur. Büyük çoğunluğu asemptomatiktir. Çoğu zaman başka nedenlerle yapılan üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopilerinde rastlantısal olarak tanı konulur. Bazen GİS kanaması ya da intestinal obstrüksiyon semptomları ile gelebilir. Biz bu yazıda bulantı, kusma ve iki gündür siyah renkli dışkı şikayeti ile acil servise başvuran 56 yaşında kadın hastayı sunduk. Hastaya üst GİS sistem kanaması ön tanısı ile yapılan üst GİS endoksopisinde duodenal submukozal kitle tespit edildi. Çekilen karın bilgisayarlı tomografisinde duodenal kitleden bahsedilen hastada operasyon kararı verildi. Kocher manevrası sonrası yapılan duodenotomide 4 cm’lik polipoid kitle tespit edilmesi üzerine kitle eksizyonu yapıldı ve patolojisi Brunner bezi hamartomu olarak raporlandı. Postop takiplerinde atelektazi dışında problemi olmayan hasta postop yedinci gün taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Brunner bezi hamartomu, Brunner bezi hiperplazisi, gastrointestinal kanama, Brunner bezi, duodenum

Tam Metin (İngilizce)