Yıl: 2014 Ay: 3 Cilt: 52 Normal Sayı 1
Özgün Araştırma
İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinin KBB Kliniğindeki Tonsillektomi Sonrası Kanama Hastalarının Özellikleri ve Bu Hastalara Yaklaşımlarımız
Mustafa Suphi Elbistanlı,
Şebnem Elbistanlı,
Tolgar Lütfi Kumral,
Reşit Murat Açıkalın
Doi: 10.4274/Haseki.1079
Tiroid Cerrahisinde Deksketoprofen ve Tramadolün Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Ayşe Çiğdem Tütüncü,
Birsel Ekici,
Ayşenur Yeksan,
Fatiş Altındaş,
Güner Kaya
Doi: 10.4274/Haseki.1089
Dilatasyon ve Küretaj Operasyonlarında Propofol ile Birlikte Kullanılan Tramadol, Diklofenak Sodyum ve Fentanilin Retrospektif Karşılaştırılması
Tuğba Doğu,
Derya Özden Omaygenç,
Ecder Özenç,
Halime Yılmaz,
Ziyaattin Karakuzu
Doi: 10.4274/Haseki.996
Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?
Korhan Erkanlı,
Timuçin Aksu,
Ünal Aydın,
Onur Şen,
Erhan Kutluk,
Mehmet Kaya,
Mehmet Yeniterzi,
İhsan Bakır
Doi: 10.4274/Haseki.1242
Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız
Akif Erbin,
Yalçın Berberoğlu,
Ömer Sarılar,
Mehmet Fatih Akbulut,
Abdulmuttalip Şimşek,
Faruk Özgör,
Erkan Sönmezay,
Zafer Gökhan Gürbüz
Doi: 10.4274/Haseki.1263
Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu
Nalan Muhammedoğlu,
Gökçen Başaranoğlu,
Mahmut Gökhan Teker,
Tarık Umutoğlu,
Haluk Özdemir,
Sevil Küçük,
Aslı Duygu Aydaş,
Leyla Saidoğlu
Doi: 10.4274/Haseki.1277
Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz
Mehmet Toptaş,
İbrahim Akkoç,
Ramazan Kaya,
Sinan Uzman,
Yaşar Gökhan Gül,
Yadigar Yılmaz,
Hayrettin Daşkaya,
Ferda Yılmaz İnal
Doi: 10.4274/Haseki.1269
Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonlarının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Ayşe Seçil Ekşioğlu,
Özge Metin Timur
Doi: 10.4274/Haseki.1357
Monosemptomatik Enürezis Noktürnalı Çocuklarda Hiperkalsiüri
Mahmut Çivilibal,
Ömer Sarılar,
Mehmet Toptaş
Doi: 10.4274/Haseki.1462
Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi
Erhan Bayram,
İbrahim Kaya,
İbrahim Sungur,
Murat Yılmaz,
Samed Ordu,
Akın Uğraş,
Mahmut Ercan Çetinus
Doi: 10.4274/Haseki.1238
Olgu Sunumu
İntraabdominal Gossipiboma’da Radyolojik Bulgular
Ferhat Çengel,
Mesut Bulakçı,
Bora Özbakır,
Adem Kırış
Doi: 10.4274/Haseki.1034
Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu
Hamza Çınar,
Koray Topgül,
Tuğrul Kesicioğlu,
Bilge Can,
Bülent Koca,
İlhan Karabıçak,
Gökhan Selçuk Özbalcı
Doi: 10.4274/Haseki.1211
Situs Inversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi
Serkan Telli,
Pınar Yavaşca,
Ali Bestami Kepekçi,
Elif Erdoğan
Doi: 10.4274/Haseki.1182
Poliserozit ile Prezente Over Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu
Nilay Şengül Samancı,
Abdülkadir Ergen,
Meryem Tahmaz,
Gülnar Gülaçtı,
Kübra Yel
Doi: 10.4274/Haseki.1268
Pediatrik Olguda Alışılmadık Bir Pelvik Ağrı Sebebi: Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu
Yasemin Kayadibi,
Elmar Bayraktarov,
Evrim Özmen,
Altay Gezer,
İbrahim Adaletli
Doi: 10.4274/Haseki.1278
Maligniteyi Taklit Eden Wilson Hastalığı Olgusu
Ahmet Akın,
Şakir Özgür Keşkek,
Mehmet Aliustaoğlu,
Nedime Şahinoğlu-Keşkek
Doi: 10.4274/Haseki.1297
Frontal Sinüs İnverted Papillomasına Osteoplastik Flep Yaklaşımı
Tolgar Lütfi Kumral,
Yavuz Uyar,
Güven Yıldırım,
Güler Berkiten,
Cemil Yurtseven
Doi: 10.4274/Haseki.1321
2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik