Yıl: 2014 Ay: 6 Cilt: 52 Normal Sayı 2
Derleme
Baş Boyun Cerrahisinde Karotis Arter Yönetimi
Murat Haluk Özkul
Doi: 10.4274/haseki.1555
Orijinal Makale
Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması
Öznur Şen,
Ferda Yılmaz İnal,
Mehmet Toptaş,
Nurdan Aydın,
Nevzat Cem Sayılgan,
Ayşe Çiğdem Tütüncü,
Aytül Taş,
Fatime Nayman,
Ecder Özenç
Doi: 10.4274/haseki.1227
Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma
Fatih Doğu Geyik,
Gülbin Töre Altun,
Necati Çitak,
Tülin Akarsu Ayazoğlu,
Yaşar Gökhan Gül,
Mehmet Toptaş
Doi: 10.4274/haseki.1505
Özgün Araştırma
HIV/AIDS Hastalarına Ait HIV RNA Sonuçlarının Analizi
Kadriye Kart Yaşar,
H. Ahmed Kehribar,
Havva Kaşıkçı,
Nermin Cebeci,
Filiz Pehlivanoğlu,
Gönül Şengöz,
Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
Doi: 10.4274/Haseki.1251
Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Ferda Yılmaz İnal,
Süleyman Çelebi,
Ali İhsan Uysal,
Yadigar Yılmaz,
Mehmet Toptaş,
Hayrettin Daşkaya
Doi: 10.4274/haseki.1265
Primer Kolorektal Lenfoma Deneyimlerimiz
Ebubekir Gündeş,
Murat Çakır,
Tevfik Küçükkartallar,
Halil İbrahim Taşcı,
Ahmet Tekin,
Şakir Tekin
Doi: 10.4274/haseki.1339
Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi
Güler Ateşer,
Derya Sivri Aydın,
Feray Günver,
Sevim Purisa
Doi: 10.4274/haseki.1245
Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi?
Nagehan Didem Sarı,
Muzaffer Fincancı,
Hürriyet Ferda Soysal,
Nurcan Demirkıran,
Suna Koyuncu,
Özden Özgün
Doi: 10.4274/Haseki.1304
Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi
Tanzer Korkmaz,
Burçin Balaban
Doi: 10.4274/haseki.1421
Olgu Sunumu
Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş
Meltem Erol,
Özgül Yiğit,
Oktay Adanır,
Mehmet Toksöz,
Halis Narin,
Veysel Gök,
Dilek Borakay,
Murat Konya
Doi: 10.4274/haseki.1364
Ovaryan Drilling Sırasında Eksternal İliak Arter Yaralanması: Olgu Sunumu
Seda Ateş,
Osman Şevket,
Bestami Özsoy,
Ali Galip Zebitay,
Atilla Kan
Doi: 10.4274/haseki.1388
Tekrarlayan Senkop Atağı Olan Bir Çocuk Hastada Ventriküler Taşikardinin İmplantable Loop Recorder ile Saptanması
İsa Özyılmaz,
Taner Kasar,
Sinem Özyılmaz,
Yakup Ergül
Doi: 10.4274/haseki.1544
Osteogenezis İmperfektalı Hastada İntramedüller Çivi ile Kırık ve Deformite Tedavisi
Hasan Göçer,
Serdar Ulusoy,
Alper Çıraklı,
İbrahim Kaya,
Nevzat Dabak
Doi: 10.4274/haseki.1422
Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu
Ayşegül Verim,
Ömer Faruk Çalım,
Özge Düzcı Yüksel,
Barış Naiboğlu,
Çiğdem Tepe Karaca
Doi: 10.4274/haseki.1436
Bir Adölesanda Nadir Bir Septik Şok Nedeni: Hamaktan Düşme Sonrası Oluşan Rektum Perforasyonu
Hüseyin Kılınçaslan,
İbrahim Aydoğdu,
Orhan Kocaman,
Mustafa Hasbahçeci,
Mehmet Bilgin,
Selçuk Alver
Doi: 10.4274/haseki.1449
Hemidistoni ile Prezente Olan Subakut Sklerozan Panensefalit
Hepsen Mine Serin,
Sevcan Bilen,
Ali Cansu
Doi: 10.4274/haseki.1451
İhmal Edilmiş Patella Dislokasyonunda Uygulanan Total Diz Protezi
Hasan Göçer,
Alper Çıraklı,
Nevzat Dabak
Doi: 10.4274/haseki.1459
Bilateral Madelung Deformitesinde Düzeltici Osteotomi
Hasan Göçer,
Sabit Numan Kuyubaşı,
Alper Çıraklı
Doi: 10.4274/haseki.1475
Çocuklarda Topuk Ağrısının En Sık Nedeni: Sever Hastalığı
Mahmut Çivilibal,
İbrahim Sungur
Doi: 10.4274/haseki.1559
2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik