Olgu Sunumu

Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Akut Karın Kliniği: Spontan İntra-abdominal Kanama
  • Fatih Dal
  • Hasan Ökmen
  • Turgay Erginel
  • Meltem Küçük Yılmaz
  • Önder Akkuş
  • Serkan Sarı
Med Bull Haseki 2017; 55: 315-318 DOI: 10.4274/haseki.43534

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar