Olgu Sunumu

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon
 • Mürşit Dinçer
 • Gamze Çıtlak
 • Muzaffer Akıncı
Med Bull Haseki 2017; 55: 151-153 DOI: 10.4274/haseki.3245
Akut Karının Nadir Bir Sebebi: Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
 • Cihan Bedel
 • Abdülkerim Şalkacı
Med Bull Haseki 2019; 57: 201-203 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4075

Olgu Sunumu

Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Akut Karın Kliniği: Spontan İntra-abdominal Kanama
 • Fatih Dal
 • Hasan Ökmen
 • Turgay Erginel
 • Meltem Küçük Yılmaz
 • Önder Akkuş
 • Serkan Sarı
Med Bull Haseki 2017; 55: 315-318 DOI: 10.4274/haseki.43534

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar