Orijinal Makale

Talamik Hemorajilerde Nörooftalmolojik Bulgular - Orijinal Araştırma
 • Oya Öztürk
 • Birgül Atmaca
 • Raziye Tıraş
 • Tuba Aydemir
 • Özlem Çokar
 • Sibel Çetin
 • Vildan Yayla
 • Feriha Özer
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0

Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Afiliye Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi
 • Burcu Kasap
 • Eren Akbaba
 • Gökalp Öner
 • Mert Küçük
 • Melike Nur Akın
 • Nilgün Turhan Öztürk
 • Rüya Deveer
Med Bull Haseki 2016; 54: 13-18 DOI: 10.4274/haseki.2668

Olgu Sunumu

Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması
 • Zeki Aydın
 • Meltem Gürsu
 • Serhat Karadağ
 • Sami Uzun
 • Emel Tatlı
 • Filiz Tayfur
 • Savaş Öztürk
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88
Sezeryan Sonrası Hemoraji ve Ağrı ile Presente Olan Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu
 • Senay Erdoğan
 • Tülay Sayılgan
 • Deniz Özcan
Med Bull Haseki 2012; 50: 104-106
Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu
 • Egemen Cebeci
 • Nilay Şengül Samancı
 • Meltem Gürsu
 • Abdullah Şumnu
 • Serhat Karadağ
 • Sami Uzun
 • Emel Tatlı
 • Ahmet Behlül
 • Leyla Koç
 • Zeki Aydın
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119 DOI: 10.4274/haseki.2922

Olgu Sunumu

Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Akut Karın Kliniği: Spontan İntra-abdominal Kanama
 • Fatih Dal
 • Hasan Ökmen
 • Turgay Erginel
 • Meltem Küçük Yılmaz
 • Önder Akkuş
 • Serkan Sarı
Med Bull Haseki 2017; 55: 315-318 DOI: 10.4274/haseki.43534

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar