2014-6-52-2
2014 52 Haziran (6) 2
Dergimizin Kabul Edildiği İndeskler

Derleme

Baş Boyun Cerrahisinde Karotis Arter Yönetimi

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Orijinal Makale

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Özgün Araştırma

Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi?

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

HIV/AIDS Hastalarına Ait HIV RNA Sonuçlarının Analizi

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Primer Kolorektal Lenfoma Deneyimlerimiz

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Olgu Sunumu

Bilateral Madelung Deformitesinde Düzeltici Osteotomi

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Bir Adölesanda Nadir Bir Septik Şok Nedeni: Hamaktan Düşme Sonrası Oluşan Rektum Perforasyonu

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Çocuklarda Topuk Ağrısının En Sık Nedeni: Sever Hastalığı

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Hemidistoni ile Prezente Olan Subakut Sklerozan Panensefalit

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

İhmal Edilmiş Patella Dislokasyonunda Uygulanan Total Diz Protezi

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Osteogenezis İmperfektalı Hastada İntramedüller Çivi ile Kırık ve Deformite Tedavisi

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Ovaryan Drilling Sırasında Eksternal İliak Arter Yaralanması: Olgu Sunumu

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)

Tekrarlayan Senkop Atağı Olan Bir Çocuk Hastada Ventriküler Taşikardinin İmplantable Loop Recorder ile Saptanması

(Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: -)