Original Article

Effect of Nitrous Oxide Anaesthesia on Endotracheal Cuff Pressure
 • Özlem Koşar
 • Öznur Şen
 • Mehmet Toptaş
 • Gamze Mısırlıoğlu
 • Nurdan Aydın
 • Emel Koçer Gür
 • Tarık Umutoğlu
Med Bull Haseki 2017; 55: 37-41 DOI: 10.4274/haseki.3168
HPV DNA Positivity Rate and Evaluation of Cytopatological Results in Patients with Chronic Vaginal Discharge
 • Güler Ateşer
 • Derya Sivri Aydın
 • Feray Günver
 • Sevim Purisa
Med Bull Haseki 2014; 52: 93-97 DOI: 10.4274/haseki.1245