Original Article

Helicobacter Pylori Infection in Children on Dialysis Because of Chronic Renal Failure
 • Gürkan Genç
 • Gönül Çaltepe
 • Ozan Özkaya
 • Hülya Nalçacıoğlu
 • Murat Hökelek
 • Ayhan Gazi Kalaycı
Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.869
Helicobacter Pylori in Children with Familial Mediterranean Fever
 • Süleyman Kalman
 • Latif Duranoğlu
 • Onur Sakallıoğlu
 • Özdeş Emer
 • Faysal Gök
Med Bull Haseki 2013; 51: 41-44 DOI: 10.4274/Haseki.886
Relaibility of Helicobacter Antigen in Stool For Screening
 • Enver Balcılar
 • Tamer Karşıdağ
 • Sefa Tüzün
Med Bull Haseki 2012; 50: 89-92
The Role of Infections in Atopic Diseases in Children
 • Yalçıner Erdoğan
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2018; 56: 263-268 DOI: 10.4274/haseki.92486
The Efficacy of Combination Regime in Helicobacter Pylori Eradication: A Cross-Sectional Study from an Experienced Endoscopy Center
 • Muzaffer Akinci
 • Ahmet Kocakusak
 • Adnan Hut
 • Adil Koyuncu
 • Okan Murat Akturk
 • Mikail Cakir
 • Mahmut Said Degerli
 • Dogan Yildirim
Med Bull Haseki 2021; 59: 419-423 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2021.7273